Weekly Seminars

Jämn vecka körs ett möte för främst de som finns på labbet där vi diskuterar laborativa projekt Ojämn vecka körs ett möte där intresserade kliniker kan vara med, antingen fysiskt eller via utskickad länk (exempelvis via zoom). Schemat uppdateras löpande

Deltagare Ämne Moderator
7/10 Rängen Alla intresserade Covid-19 Tomas, Margareta, Cia, Niklas
14/10 Rängen Internt Fibrinbundet trombin
21/10 Rängen Alla intresserade Clot retraction Niklas + Micke+ stud
28/10 Rängen Internt Inget möte, BKV kollegium
4/11 Alla intresserade Hur monitorera NOAK? Tomas
11/11 Rängen Internt Inget möte, BKV kollegium
18/11 Rängen Alla intresserade
25/11 Rängen Internt  Journal club
2/12 Alla intresserade
9/12 Rängen Internt
16/12 Rängen Alla intresserade Inget möte, BKV kollegium